Výhody pro životní prostředí

Hertz 24/7™ pomáhá šetřit životní prostředí a zároveň vám šetří peníze. Snižuje škodlivé emise, snižuje dopravní zácpy a je energeticky účinnější než vlastnictví vozidla. Rezervujte si vozidlo a ušetříte!

Méně dopravních zácp

Každé vozidlo Hertz 24/7™ na silnici eliminuje až 14 osobních vozidel, což snižuje celkový počet vozidel na silnicích. A nebyla by Praha a další velké metropole bez dopravních zácp příjemnější?

Méně škodlivých emisí

Méně vozidel na silnici znamená méně emisí CO2, které znečišťují ovzduší. Sdílením vozidel zajistíme, že do ovzduší je emitováno méně znečišťujících látek a skleníkových plynů.

Přidej se zadarmo